Kocie Gniazdko | Hotel dla Kotów

Ochrona danych

Polityka ochrony danych osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Kocie Gniazdko., adres siedziby:
01-100 Warszawa
ul. Człuchowska 18.

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: kontakt@kociegniazdko.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:
realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad powierzonym zwierzęciem,
weryfikacji tożsamości Klienta
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Kocie Gniazdko nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim lub innym podmiotom gospodarczym.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
• prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
• prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usługi na Twoją rzecz.

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.